Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Ilir

Ilir ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1958 në 'Porodin'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1992. Në kohlën e intervistës punon 'Ndertim'.

Ditae intervistës: 07/07/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Intervista u be ne shtepine e Ilirit. Iliri ka lindur ne fshatin Porodine te Korces. Ai eshte I martuar dhe ka dy djem. Gjate periudhes se komunizmit ne Shqiperi ai ishte nje polic. Me 1988 ai u ndoq nga puna per shkat te nje ceshjeje qe u hap. Pas kesaj ai punoi per tre vjet per nje kompani. Me 1997, per shkak te incidenteve ne Shqiperi ai vendosi te sjelle dhe familjen ne Greqi. Tani ata jetojne ne Volo. Disa nga temat kryesore te interistes jane: mardheniet si dhe mendimi i tij per besimin fetar, pervoja etij si nje punonjes i policise ne kohen e komunizmit, roli i babait te tij dhe kontrolli qe ai ushtronte mbi Ilirin, renia e regjimit dhe situata politike ne Shqiperin, dryshimet e mardhenieve gjinore si dhe kritika e tij reth mardhenieve gjinore ne Greqi, rendesia e familjes si dhe kontrolliqe ai ushtron mbi femijet e tij, roli I mardhenieve femer– mashkull.

Fragmente:
Më tepëi intervista: