Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Ιλλίρ

Ο Ιλλίρ κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1958 στο Ποροντίν και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1992. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Καλουπατζής'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 07/07/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του πληροφορητή. Ο Ιλλίρ γεννήθηκε το 1958 στο Ποροντίν κοντά στην Κορυτσά. Σήμερα είναι παντρεμένος και έχει 2 γιους. Στην Αλβανία επί κομμουνιστικού καθεστώτος δούλευε ως αστυνομικός. Το 1988 όμως, λόγω κάποιου περιστατικού, τον διώχνουν από την αστυνομία και για τρία χρόνια δουλεύει σε μία εταιρία. Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το 1992. Το 1997, λόγω των επεισοδίων στην Αλβανία, αποφάσισε να φέρει και την οικογένειά του. Σήμερα ζουν όλοι μαζί στο Βόλο. Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στη συνέντευξή του αφορούν: τη σχέση και την άποψή του για τη θρησκεία, την εμπειρία του ως αστυνομικός επί κομμουνισμού, το ρόλο του πατέρα του και τον έλεγχο που του ασκούσε, την πτώση του καθεστώτος και την σημερινή πολιτική κατάσταση στην Αλβανία, τις έμφυλες σχέσεις στην Αλβανία παλιότερα και σήμερα αλλά και την κριτική του για τις έμφυλες σχέσεις στην Ελλάδα, τη σημασία της οικογένειας και τον έλεγχο που ασκεί στα παιδιά του, την ανδρική και γυναικεία ταυτότητα.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: