Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Natasha

Natasha ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1967 në 'Lushne'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1993. Në kohlën e intervistës punon 'Ndihmes shtepiake'.

Ditae intervistës: 27/08/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Intervista u muarr ne shtepine e saj. Natasha eshte 38jec, e martuar me dy femije. Ajo erdhi ne Greqi me 1993, me qellim te ishte me burrin e saj i cili gjithashtu ka ardhur ketu te punoje. Ne Shqiperi ajo ishte mesuese. Kohet e fundit ajo punon si ndihmese shtepiake. Disa nga temat kryesore te intervistes jane: motivet e emigracionit, veshtiresite e periudhes se pare te qendrimit ne Greqi, kontaktet shoqerore dhe shoket e saj, festat familjare, racismin qe ajo ka provuar ajo vete ne pune si dhe femija e saj ne shkolle, lidhja me atdheun dhe deshira e saj per tu kthyer ne Shqiperi.

Fragmente:
Më tepëi intervista: