Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Νατάσσα

Η Νατάσσα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1967 στο Λούσνια και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικιακή βοηθός'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 27/08/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της πληροφορήτριας. Η Νατάσσα είναι τριάντα οχτώ χρονών, παντρεμένη με δυο παιδιά. Μετανάστευσε στην Ελλάδα το 1993, προκειμένου να είναι μαζί με τον άνδρα της που βρισκόταν ήδη εδώ και εργαζόταν. Στην Αλβανία η ίδια εργαζόταν ως δασκάλα. Σήμερα εργάζεται ως οικιακή βοηθός. Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στην συνέντευξη αφορούν: τα κίνητρα μετανάστευσης, τις δυσκολίες της πρώτης περιόδου παραμονής στην Ελλάδα, τις κοινωνικές της συναναστροφές, τις οικογενειακές γιορτές, τις ρατσιστικές συμπεριφορές που έχει δεχτεί η ίδια στα πλαίσια της δουλειάς και το παιδί της στο σχολείο, την επικοινωνία της με την χώρα καταγωγής, την επιθυμία της να επιστρέψει πίσω.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: