Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Mira

Mira ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1956 në 'Montana'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2001. Në kohlën e intervistës punon 'Punetore ne kuzhinen e nje restoranti'.

Ditae intervistës: 12/01/2006

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne shtepine e saj. Mira banon me familjen e saj ne Volo qe me 2001. Ajo eshte e martuar dhe ka dy femije. Djali i saj me i madh eshte ne Bullgari. Ne vendin e saj ajo punoi si edukatore ne nje kopesht femijesh. Ajo vendosi te largohej nga Bullgaria per arsye ekonomike. Ne Volo ajo punon ne nje kushine restoranti. Disa nga temat kryesore qe u trajtuan ne interviste jane: periudha tranzitore ne Bullgari pas renies se komunizmit, roli i gjinive dhe mardheniet ne Bullgari, nenvleftesimi i se kaluares socialiste, udhetimi i saj ne Greqi, peroja e saj ne punen e pare si nje ndihmese shtepiake, shoket e saj ketu, preferenat e saj televizive, mardheniet e saj me vendlindjen si dhe menyra se si ajo informohet reth gjendjes ne Bullgari, reth trajtimit qe i behet nga bashkefshataret e saj kur ajo kthehet ne vendlindje dhe deshira e saj per tu kthyer ne Bullgari dhe te ngreje punen e saj private.

Fragmente:
Më tepëi intervista: