Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Stefka

Stefka ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1951 në 'Tsertan (Plovdiv)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2000. Në kohlën e intervistës punon 'Kujdeset per te moshuaret'.

Ditae intervistës: 23/09/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Stefka eshte 54 vjece dhe ka lindur ne Tsertan afer qytetit te Plovdin. Ajo erdhi ne Greqi me 2000 me ndihmen e nje firme e cila meret me kalimin e emigranteve punetore nga Bullgaria ne Greqi. Stefka eshte e martuar dhe ka dy femije te cilet jane ne Bullgari. Ne interviste ajo flet per prindrit e saj. Babai i saj nuk e simpatisonte komunismin. Ai punonte ne nje ndermarje ndertimi, kurse e jema punonte ne kooperatie. Babai i saj kishte refusuat ti jepte pasurite regjimit ne fuqi. Ky fakt e stigmatisoi biografine e Stefkes. Stefka nuk mund te ashdonte uniersitetin. Megjithate ajo ndoqi nje shkolle profesionale dhe me one punoi si llogaritare. Ajo flet per periudhen e komunismit duke u referuar dhe ne anet positie dhe ne anet negatie, per sistemin arsimor, festialet, per gjendjen politike dhe argetuese pas renies se regjimit te atehershem. Ajo gjithashtu flet per gjendjen e tanishme ne Bullgaridhe shpjegon pse populli endos qe te emigroje. Se fundi ajo flet rethlidhjet e saj me fene dhe reth interesit te saj me magjite. Gjate kohes s elire ajo takohet me shoqet e saj bullgarete ilat punojne ejeteojne ne olo. Ato mblidhen ne nje ne nje park dhe bisedojne reth ceshjeve te punes. Ajo isiton endin e saj nje here ne vit.

Fragmente:
Më tepëi intervista: