Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Agjeliki

Agjeliki ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1952 në 'Korçe'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2000. Në kohlën e intervistës punon 'Pastruese ne nje kanal televiziv'.

Ditae intervistës: 02/08/2004

Intervistruesja: Pothiti Hatzaroula

Përmbledhja tematike: Puna

Përmbledhje:

Intervista u be ne dy faza: Temat kryesore qe u diskutuan ne fazen e pare kane te bejne me vendimin dhe menyren e ardhjes ne Greqi, udhetimi dhe kufijte. Gjithashtu perqendrohet ne temen e punes, flet per punet e ndryshme qe ben ketu dhe ne vendlindje si dhe per mardheniet me koleget dhe me pronaret e saj ketu. Vashdon duke folur per jeten ne Shqiperi, mes kendveshtrimit te jetes ne Greqi, dhe me konkretisht per moshen feminore, per shkollen, per njohjen me bashkshortin per martesen, per mardheniet familjare, per nderin e gruas, dhe rolin e dy gjinive. Gjithashtu permend gjendjen politike ne qeverine e Enver Hoxhes. Ne fund permend dhe per planet e se ardhmes. Ne fazen e dyte refimi perqendrohet ne vrasjen dhe ne vjedhjen e burrit te saj dhe ne mardheniet e nje prej vajzve te saj me nje grek dhe per nenen e tij, ku pershkruhen si si gershetohen dallimi racial me ate gjinor.

Më tepëi intervista: