Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Αγγελική

Η Αγγελική κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1952 στο Κορυτσά και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Καθαρίστρια σε τηλεοπτικό σταθμό'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 02/08/2004

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ποθητή Χαντζαρούλα

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε σε δύο μέρη: Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στο πρώτο μέρος αφορούν την απόφαση και το πώς ήρθε στην Ελλάδα, το ταξίδι και τα σύνορα. Έπειτα επικεντρώνεται στο θέμα της εργασίας, μιλά για τις διαφορετικές εργασίες που έκανε εδώ και στην χώρα καταγωγής και τη σχέση με τους εδώ συναδέλφους και εργοδότες της. Συνεχίζει μιλώντας για τη ζωή στην Αλβανία, μέσα από το πρίσμα της ζωής στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα για την παιδική της ηλικία, το σχολείο, την γνωριμία με τον άντρα της, το γάμο, τις οικογενειακές σχέσεις, τη γυναικεία τιμή και τους ρόλους των φύλων. Επίσης αναφέρεται στη πολιτική κατάσταση κυρίως επί Χότζα. Τέλος, αναφέρεται στα σχέδια για το μέλλον. Στο δεύτερο μέρος η αφήγηση επικεντρώνεται στη δολοφονία και ληστεία του άντρα της και στη σχέση της μίας κόρης της με ένα Έλληνα και τη μητέρα του, όπου περιγράφεται διεξοδικά η διαπλοκή του φύλου με το ρατσισμό.

Περισσότερες συνεντεύξεις: