Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1961 στο Βασμί (κοντά στη Κορυτσά) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1996. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Εργασία σε θερμοκήπιο'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 02/05/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η Κωνσταντίνα είναι 45 χρονών και κατάγεται απ` το Βασμί, χωριό κοντά στην Κορυτσά. Βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και δέκα χρόνια και ζει με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της και αφορά την θεματική της εργασίας. Τα θέματα που συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: το οικογενειακό παρελθόν στην Αλβανία, την οικονομική τους κατάσταση, τις έμφυλες σχέσεις, το γάμο της. Στη συνέχεια αναφέρεται στη ζωή της στην Ελλάδα, στο βάπτισμα των παιδιών της και πώς αυτό άλλαξε τη στάση των Ελλήνων απέναντί τους. Μιλά για την εργασία της, τη σχέση της με τους εργοδότες και τις συναδέλφισσές της. Τέλος αναφέρεται στα οικογενειακά δίκτυα και πώς αυτά επηρέασαν την καθημερινότητα και τη ζωή της.

Περισσότερες συνεντεύξεις: