Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Αρτέμης

Ο Αρτέμης κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1942 στο Κουτσόβα (κοντά στο Μπεράτι) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1988. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μηχανικός σε εργοστάσιο'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 02/10/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2005 στο σπίτι του πληροφορητή για την θεματική της ιστορικής κουλτούρας. Ο κ. Αρτέμης γεννήθηκε το 1942 στην πόλη Κούτσοβα της Αλβανίας. Εκεί εργαζόταν σε διάφορα εργοστάσια. Μετανάστευσε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1989 μαζί με τα παιδιά του διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα ίδια. Ζει στον Βόλο εδώ και δέκα χρόνια και σήμερα εργάζεται σε ένα εργοστάσιο. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται όλη η οικογένεια του στον Βόλο. Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στην συνέντευξη αφορούν: την κομμουνιστική διακυβέρνηση, το σχολικό σύστημα την περίοδο διακυβέρνησης του Χότζα, τους έμφυλους ρόλους στην οικογένεια, την κοινωνική ζωή στην Αλβανία, την σχέση του με την θρησκεία, τον γάμο του, την απόφαση του να μεταναστεύσει, την πρώτη περίοδο διαμονής του στην Ελλάδα, τις πρώτες του δουλείες, την άποψη του για τους Έλληνες. Επισημαίνει τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της διακυβέρνησης του Χότζα, συγκρίνει τη ζωή στην Αλβανία με την ζωή στην Ελλάδα, αναφέρεται στα όνειρα που έχει για τα παιδιά του.

Περισσότερες συνεντεύξεις: