Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Γκέντσο

Ο Γκέντσο κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1943 στο Πλόβντιφ και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαρμαράς'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 04/03/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Ο Γκέντσο γεννήθηκε στο Πλόβντιφ. Ο πατέρας του ήταν φούρναρης και η μητέρα του ράφτης. Το επάγγελμα του στη Βουλγαρία ήταν ρολογάς. Όμως επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος από την αμοιβή του και έγινε μαρμαράς, επάγγελμα που θα ασκήσει και στην Ελλάδα. Είναι χήρος και έχει τρεις γιους που ζούνε στη Βουλγαρία. Περιγράφει το αρνητικό στίγμα που είχαν οι πιστοί χριστιανοί στην εποχή του κομμουνισμού, παρόλα αυτά η οικογένεια του ήταν βαθιά χριστιανική και ο ίδιος πηγαίνει και σήμερα πολύ συχνά στην εκκλησία. Σχετικά με τις έμφυλες σχέσεις εκείνη την περίοδο δίνει μια εικόνα ισότητας των δύο φύλων και κάνει σύγκριση με την τωρινή πραγματικότητα. Έχει αρνητική γνώμη για το κομμουνιστικό καθεστώς το οποίο χαρακτηρίζει «δικτατορία» και δίνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή τότε. Περιγράφει τις σχέσεις των χριστιανών με τους μουσουλμάνους. Επισημαίνει το καθεστώς ανελευθερίας που επικρατούσε και στις διώξεις των διαφωνούντων. Η αλλαγή όμως δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στη ζωή του, έμεινε χωρίς δουλειά και ανάγκαστηκε να μεταναστεύσει. Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά `90 με τουριστική βίζα. Δεν έμεινε πολύ και ξαναήρθε το `93. Περιγράφεις τις δυσκολίες των πρώτων ημερών, τη νοσταλγία της πατρίδας, την απομόνωση λόγω της γλώσσας και το πώς τελικά μπόρεσε να βρει δουλειά στην ειδικότητα του. Αναφέρεται αναλυτικά στην εργασία του, στις αμοιβές και στη καλή σχέση με το αφεντικό του. Πλέον έχει μάθει τα ελληνικά και έχει πολύ καλή σχέση με τους Έλληνες. Οι φίλοι του όμως είναι κυρίως Βούλγαροι. Πηγαίνει πολύ συχνά στη Βουλγαρία. Έχει σχέση με μια Βουλγάρα. Θέλει να την παντρευτεί και σε δύο χρόνια που συνταξιοδοτείται ,να γυρίσουνε μαζί στην πατρίδα τους.

Περισσότερες συνεντεύξεις: