Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Δήμος

Ο Δήμος κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1960 στο Ντίμπρα (Βόρεια Αλβανία) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1995. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Περιστασιακά μεροκάματα'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 26/05/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Ο Δήμος γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Ντίμπρα της περιοχής Τροπόγια, στη Βόρεια Αλβανία.Ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση και μετά πήγε σε σχολή οικοδόμων. Στην Αλβανία εργάστηκε ως εργάτης σε διάφορα εργοστάσια. Αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα το 1995 για οικονομικούς λόγους, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του και το παιδί του. Αρχικά εργάστηκε σε αγροτικές εργασίες, ενώ στην συνέχεια έπιασε δουλειά σε μαρμαράδικο. Σήμερα εργάζεται περιστασιακά λόγω προβλημάτων υγείας. Ο γιος του ήρθε στην Ελλάδα και τον αντικατέστησε στο μαρμαράδικο. Οι απόψεις του σχετικά με τις σχέσεις των δύο φύλων είναι συντηρητικές, καθώς θεωρεί ότι η γυναίκα πρέπει να είναι παρθένα την πρώτη νύχτα του γάμου της. Πιστεύει ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον στην Αλβανία, καθώς εκεί τα πράγματα έχουν αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο. Τα βασικά θέματα που αναφέρονται στην συνέντευξη είναι η θετική αποτίμιση του κομμουνιστικού παρελθόντος, η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της κομμουνιστικής νεολαίας, οι λόγοι μετανάστευσης, οι δυσκολίες του ταξιδιού, οι απόψεις του για τις έμφυλες σχέσεις και τους έμφυλους ρόλους, οι συγκρούσεις του με τον γιο του που μετανάστευσε κι αυτός στην Ελλάδα πριν από ένα χρόνο, η επιθυμία του να επιστρέψει στην Αλβανία, η διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών.

Περισσότερες συνεντεύξεις: