Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Κάτια

Η Κάτια κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1958 στο Δυρράχιο και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1994. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικιακή Βοηθός'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 29/05/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της πληροφορήτριας και ανήκει στη θεματική της ιστορικής κουλτούρας. Η Κάτια γεννήθηκε το 1958 στο Δυρράχιο. Είναι παντρεμένη κι έχει δυο παιδιά. Στην Αλβανία εργαζόταν ως δασκάλα. Στην Ελλάδα ήρθε πρώτα ο άνδρας της, τον οποίον ακολούθησε το1994, μαζί με τα δύο παιδιά τους. Εδώ βρήκε αμέσως δουλειά ως οικιακή βοηθός. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται στη ζωή στην Αλβανία επί κομμουνισμού, στα φοιτητικά της χρόνια, στις δυσκολίες του πρώτου διαστήματος παραμονής στην Ελλάδα, περιγράφει τις σχέσεις της με τους Έλληνες, αναφέρει την άποψή της και τη σχέση της με τη θρησκεία, εκφράζει παράπονο για τη στάση του Ελληνικού κράτους απέναντι στους μετανάστες και μιλάει για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην Αλβανία.

Περισσότερες συνεντεύξεις: