Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1983 στο Βάλντες (κοντά στη Σκόντρα) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικοδόμος'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 01/04/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Ο Γρηγόρης μεγάλωσε σε μεγάλη πατριαρχική οικογένεια σε πεδινό χωριό στη Βόρεια Αλβανία. Έχει μια αδελφή, η οποία έμεινε στην Αλβανία μαζί με τους γονείς του. Η οικογένεια είχε πολλά κτήματα, κυρίως αμπέλια, τα οποία απαλλοτριώθηκαν από το καθεστώς του Χότζα και τους επιστράφηκαν μετά το 1990. Στην Ελλάδα ήρθε το 1998 σε ηλικία 14 χρονών, κρυφά από τους γονείς του. Ο κύριος λόγος ήταν ότι έφυγαν όλοι οι φίλοι του και για να ξεφύγει από τον έλεγχο της πατριαρχικής οικογένειας. Αρχικά εργάστηκε στα Λεχώνια σε αγροτικές εργασίες και από το 2001 εργάζεται, νόμιμος πλέον, ως οικοδόμος-καλουπατζής στο Βόλο. Το βράδυ σπουδάζει σε εσπερινό Λύκειο. Μένει μαζί με το γαμπρό και τον κουμπάρο του. Προέρχεται από καθολική οικογένεια, βαφτίστηκε στην Αλβανία πριν έρθει στην Ελλάδα και η πίστη είναι σημαντικό στοιχείο της ζωής του. Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη συνέντευξή αφορούν το κανούν (εθιμικό δίκαιο της Αλβανίας), οι αναταραχές του 1997 στην Αλβανία, περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς, τα συμβάντα του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα-Αλβανία και οι απόψεις του για τις έμφυλες σχέσεις.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: