Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Δάφνη

Η Δάφνη κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1989 στο Χωριό κοντά στο Μπουργκάς και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1991. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθήτρια Λυκείου'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 07/04/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της πληροφορήτριας. Η Δάφνη ήρθε στην Ελλάδα με τους γονείς της περνώντας τα σύνορα με τα πόδια. Αρχικά εγκαταστάθηκαν σ’ ένα χωριό έξω απ’ το Βόλο. Η οικογένειά της αποτελείται από 4 μέλη. Πηγαίνει σε μουσικό σχολείο και γενικότερα ασχολείται με την μουσική. Τα θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξή της αφορούν: το γάμο, τις σπουδές και την εργασία των γονιών της στη Βουλγαρία, τη μνήμη του χωριού της, το ταξίδι, την εγκατάσταση και την εργασία των γονιών της στην Ελλάδα, την θετική εμπειρία της στην εκπαίδευση, τις παρέες της με Έλληνες και Βούλγαρους και τη χρήση τεχνολογίας στην επικοινωνία και διασκέδαση, τη σχέση της με τη μουσική, το θέμα της γλώσσας, τα σχέδιά της για το μέλλον, την σχέση και τις απόψεις της για τη χωρά καταγωγής, τη σχέση με τους γονείς της, θέματα έμφυλων σχέσεων, την πρώτη της εργασιακή εμπειρία και τη σχέση της με τη θρησκεία. Βασικό στοιχείο που προκύπτει από την συνέντευξη είναι ότι η Δάφνη μόλις πρόσφατα ανακάλυψε την Βουλγαρική της ταυτότητα.

Περισσότερες συνεντεύξεις: