Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Κοζέτα

Η Κοζέτα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1984 στο Τίρανα και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1999. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Εσωτερική Οικιακή Βοηθός'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 22/09/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο χώρο του πανεπιστημίου. Η Κοζέτα έχει άλλα τρία αδέρφια, μικρότερα σε ηλικία από εκείνη. Οι γονείς της είναι χωρισμένοι. Όλη η οικογένειά της βρίσκεται στην Αλβανία, ενώ η Κοζέτα ήρθε μόνη της στην Ελλάδα. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: το γάμο των γονιών της, τα προβλήματα στην οικογένεια και το διαζύγιό τους, την απόφασή της να φύγει για την Ελλάδα, την πρώτη της δουλειά σε λάντζα σε ηλικία 15 χρονών, την εμπειρία της από την σημερινή δουλειά της ως εσωτερικής, το θέμα του γάμου και των έμφυλων σχέσεων, τις συγκρίσεις Ελλήνων και Αλβανών αντρών και γυναικών, τις σχέσεις της με την οικογένειά της πίσω στην Αλβανία.

Περισσότερες συνεντεύξεις: