Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Τάσος

Ο Τάσος κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1990 στο Πλέβεν και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2002. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθητής Γ` Γυμνασίου και εργάζεται σε περίπτερο'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 17/06/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Ο Τάσος γεννήθηκε στο Πλέβεν. Μετά από το χωρισμό των γονιών του ακολούθησε τη μητέρα του στην Ελλάδα, όπου βρισκόταν ήδη και η γιαγιά του. Η μητέρα του εδώ εργάζεται φροντίζοντας παιδιά ή ηλικιωμένος. Ο Τάσος περιγράφει αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα, σχετικά με τη γλώσσα και στο σχολείο. Τη γλώσσα την έμαθε με τη βοήθεια των φίλων του στη γειτονιά. Αναφέρεται εκτεταμένα στις εμπειρίες του στο σχολείο, περιστατικά σχετικά με τις αποβολές που «έφαγε» και τους λόγους πίσω από αυτές, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο περίπτερο, όπου εργάζεται στις ελεύθερες ώρες του. Σχεδιάζει να γραφτεί σε τεχνικό λύκειο και να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Επίσης ονειρεύεται όταν γίνει 20 χρονών να πάει στην Αμερική για σπουδές.

Περισσότερες συνεντεύξεις: