Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Αλεξία

Η Αλεξία κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1989 στο Τίρανα και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1995. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθήτρια'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 26/11/2004

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη με την Αλεξία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου. Η Αλεξία έζησε στην Αλβανία μέχρι 4-5 χρονών και ύστερα ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά της, όπου και ζουν σήμερα στο Βόλο (4 μέλη). Τα θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξή της αφορούν: Τα χρόνια που έζησε στην Αλβανία και την κατάσταση εκεί, τα οποία μάλλον προέρχονται από αφηγήσεις της οικογένειας, καθώς η ίδια ήταν τότε πολύ μικρή για να έχει μνήμες που παράγουν μια τόσο ολοκληρωμένη αφήγηση. Την πρώτη περίοδο διαμονής τους στην Αθήνα, που από την αφήγησή της θυμίζει περισσότερο περίοδο διακοπών και μια οπτική ματιά τουρίστα. Τον ερχομό της οικογένειας στο Βόλο και μια πιο σταθερή ζωή. Τη ζωή της στο Βόλο μέσα από τις παρέες της, το σχολείο, τη διασκέδαση. Τη σχέση της με την «πατρίδα» και την επαφή με ανθρώπους εκεί αλλά και με συγγενείς της σε άλλες χώρες.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: