Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Ντρίτα

Η Ντρίτα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1977 στο Τεπελένι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Άνεργη'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 19/05/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη με τη Ντρίτα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου. Δεν είναι παντρεμένη και ζει στο Βόλο μαζί με την οικογένειά της που αποτελείται από 4 ακόμη μέλη. Η Ντρίτα ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1998-99, αφού είχε τελειώσει το δεύτερο έτος της φιλοσοφικής σχολής στην οποία φοιτούσε, στο πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου. Την πρώτη αυτή φορά μένει στην Ελλάδα 8 μήνες και στη συνέχεια αποφασίζει να γυρίσει και πάλι στην Αλβανία για να συνεχίσει τις σπουδές της. Επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια. Η Ντρίτα δεν έχει νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και – μερικώς και εξαιτίας αυτού του γεγονότος – δεν εργάζεται, παρά μόνο σε πολύ περιστασιακή βάση.
Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: την απόφαση της μητέρας της να μεταναστεύσει μόνη της στην Ελλάδα, την εμπειρία αυτή όπως τη βίωσε η ίδια και η υπόλοιπη οικογένεια που έμεινε πίσω στην Αλβανία, την απόφαση της να έρθει ύστερα από κάποιο καιρό και η ίδια η Ντρίτα στην Ελλάδα, την πρώτη της δουλειά ως εσωτερική οικιακή βοηθός σε μια πλούσια οικογένεια στην Αθήνα, τον ερχομό της στο Βόλο και τις δουλειές που κάνει στη συνέχεια, την μη κατοχή νόμιμης άδειας εργασίας και παραμονής και τα προβλήματα που της δημιουργεί αυτό το γεγονός στην εύρεση εργασίας και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνική της ζωή.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: