Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Σβετλάνα

Η Σβετλάνα κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1956 στο Σταμπολίσκι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικιακή βοηθός'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 28/05/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της ερευνήτριας και αναφέρεται στη θεματική της ιστορικής κουλτούρας. Η Σβετλάνα είναι 49 ετών και κατάγεται από τη πόλη Σταμπολίσκι, κοντά στη Φιλιππούπολη. Είναι χωρισμένη και έχει δύο παιδιά που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Στην Βουλγαρία σπούδασε οινοποιία σε τεχνικό λύκειο και στην συνέχεια εργάστηκε σε διάφορα εργοστάσια. Το 2000 ήρθε παράνομα στην Ελλάδα μαζί με μια φίλη της. Πριν εγκατασταθεί στο Βόλο έζησε για μικρά χρονικά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, και στην Αθήνα. Σήμερα εργάζεται ως εσωτερική οικιακή βοηθός και φροντίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στη συνέντευξη είναι: η νοοτροπία των αντρών στη Βουλγαρία, ο γάμος της, το εκπαιδευτικό σύστημα και η διασκέδαση στη Βουλγαρία επί κομμουνισμού, οι εκδηλώσεις της κονσομόλ στις οποίες συμμετείχε, η ζωή στη Βουλγαρία πριν, μετά, και κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού. Η εργασιακή της εμπειρία στην Ελλάδα και η σχέση της με τους εργοδότες, η ζωή της εδώ σε σχέση με τις παρέες της, το ζήτημα της θρησκείας και, τέλος, η αντιμετώπιση από τους συμπατριώτες της όταν επιστρέφει στη Βουλγαρία.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: