Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Αντρίνα

Η Αντρίνα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1965 στο Τίρανα και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1991. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Καθαρίστρια'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 04/02/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 04/02/2006 στο χώρο του πανεπιστημίου για την θεματική της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η Αντρίνα γεννήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας το 1965, ενώ οι γονείς της κατάγονται από τους Αγίους Σαράντα. Στην Αλβανία είχε σπουδάσει οικονομολόγος και εργαζόταν σαν λογίστρια σε μια αποθήκη, όταν κάποιος συγγενής της της πρότεινε να παντρευτεί έναν γνωστό του Έλληνα. Η ίδια δέχτηκε κι έφυγε από την Αλβανία το 1991 διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή για την ίδια. Σήμερα έχει ένα παιδί κι εργάζεται ως καθαρίστρια. Τα βασικά θέματα που συζητιούνται στην συνέντευξη αφορούν: την απόφαση της να μεταναστεύσει, τον γάμο της, την πρώτη περίοδο διαμονής της στην Ελλάδα, τις κοινωνικές της συναναστροφές, την απομάκρυνση της από την χώρα καταγωγής, την σύγκριση της Νότιας με την Βόρεια Αλβανία, την βορειοηπειρώτικη καταγωγή της, την πνευματική ζωή της Αλβανία την περίοδο της διακυβέρνησης του Χότζα σε αντίθεση με την Ελλάδα, τον τρόπο διασκέδασης της εδώ, την επιθυμία της να παραμείνει στην Ελλάδα.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: