Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Γιώργος

Ο Γιώργος κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1988 στο Τεπελένι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικοδόμος'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 29/05/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στις 29.05.2005 στο χώρο του πανεπιστημίου κι αφορά την θεματική της εργασίας. Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1988 στο Τεπελένι. Το 1998 ήρθε μαζί με την μητέρα του στην Ελλάδα, όπου βρισκόταν ήδη εγκατεστημένος ο μεγαλύτερος αδελφός του. Στην συνέχεια μετανάστευσε ο πατέρας του κι η αδελφή του. Παρακολούθησε το ελληνικό σχολείο, αλλά το εγκατέλειψε όταν πήγαινε πρώτη γυμνασίου, γιατί ήθελε να μάθει μια τέχνη και στην συνέχεια να εργαστεί. Έκτοτε έχει κάνει διάφορες δουλειές, ενώ σήμερα εργάζεται σε μια οικοδομή. Τα θέματα που συζητιούνται στην συνέντευξη αφορούν: τα κίνητρα μετανάστευσης, την μεταβατική περίοδο του 1997 στην Αλβανία, το ταξίδι στην Ελλάδα, ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον, τις εργασιακές του εμπειρίες στα πλαίσια της παραμονής του στην Ελλάδα (ωράρια εργασίας, οικονομικές απολαβές), την σχέση με τους εργοδότες του και τους συναδέλφους, τον τρόπο διασκέδασης, τις έμφυλες σχέσεις και τον γάμο, την διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών και την βάφτιση του.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: